Skip to content
Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling 2018
 
 
Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 24. april 2018, kl. 17.00 
(dørene åbnes kl. 16.15)
i Bella Center Copenhagen, Center Boulevard 5, 2300 København S
 
 
Dagsordenen er:
 
1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Forelæggelse af revideret årsrapport for 2017 med revisionspåtegning til godkendelse
3. Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion
4. Forslag til fordeling af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse
5. Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2018
6. Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen:
6.1 Kapitalnedsættelse – annullation af egne aktier
6.2 Forlængelse og reduktion af bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital
6.3 Ophævelse af aldersgrænsen for medlemmer af bestyrelsen
6.4 Ændring af bestyrelsens størrelse
6.5 Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
a. Genvalg af Walther Thygesen
b. Genvalg af Jais Valeur 
c. Genvalg af Karsten Mattias Slotte 
d. Genvalg af Hemming Van 
e. Nyvalg af Lars Vestergaard
f.  Nyvalg af Floris van Woerkom
g. Nyvalg af Christian Sagild 
8. Valg af statsautoriseret revisor: Nyvalg af KPMG P/S 
9. Eventuelt
 
Venligst se indkaldelsen til den ordinære generalforsamling og øvrige relaterede dokumenter nedenfor.
 
 

 

Generalforsamling 2018

= tilføj fil til mappe