Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling 2020

 

Generalforsamlingen afholdes onsdag, den 15. april 2020, kl. 17.00
(dørene åbnes kl. 16.15)
hos Royal Unibrew A/S, Faxe Allé 1, 4640 Faxe

(der bliver ikke serveret drikkevarer eller mad)

 

Vigtig information:
Som konsekvens af COVID-19 og regeringens deraf følgende anbefalinger og forbud, herunder forbud mod forsamlinger over 10 personer, tager vi vores forbehold for at beskytte vores aktionærer og Royal Unibrew. Bestyrelsen har derfor besluttet, at der ikke serveres mad og drikke, ligesom der heller ikke udleveres aktionærgaver i år.

Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 10/2020 af 19. marts 2020 bliver generalforsamlingen fremrykket til den 15. april 2020 på selskabets adresse i Faxe.

Vi beder vores aktionærer om at afholde sig fra at deltage personligt i den ordinære generalforsamling. Royal Unibrew kan blive nødsaget til at aflyse den ordinære generalforsamling, hvis antallet af deltagere ikke er i overensstemmelse med gældende regler, jf. regeringens tiltag. Derfor beder vi venligst vores aktionærer om følgende:

  • Generalforsamling via webcast:
    Frem for at deltage fysisk i mødet, beder vi venligst alle vores aktionærer om at deltage via webcast på vores hjemmeside, investor.

  • Fuldmagt:
    Vi opfordrer alle vores aktionærer til at stemme ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen i henhold til dens anbefalinger eller i henhold til aktionærens eventuelle egen instruktion. Stemmeafgivelse via fuldmagt er muligt frem til den 8. april 2020. Se venligst nedenfor for yderligere information.

  • Brevstemme:
    Vi opfordrer vores aktionærer til at brevstemme. Brevstemning kan afgives indtil den 14. april 2020, kl. 12:00. Se venligst nedenfor for yderligere information.

 

Som følge af rejserestriktioner og for at begrænse smittespredning vil Royal Unibrew kun være repræsenteret ved begrænset deltagelse af bestyrelses- og direktionsmedlemmer.

 

Venligst følg Sundhedsmyndighedernes og regeringens anbefalinger for at begrænse smittespredningen af COVID-19.

 

Dagsordenen er:

 

1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Forelæggelse af revideret årsrapport for 2019 til godkendelse
3. Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion
4. Forslag til fordeling af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse
5. Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2020
6. Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen eller aktionærer:
6.1 Kapitalnedsættelse – annullation af egne aktier
6.2 Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
6.3 Ændring af vedtægternes § 5
6.4 Ændring af vedtægternes § 13
6.5 Godkendelse af vederlagspolitik
6.6 Bemyndigelse til udbetaling af ekstraordinært udbytte
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
    a. Genvalg af Walther Thygesen
    b. Genvalg af Jais Valeur
    c. Genvalg af Floris van Woerkom
    d. Genvalg af Christian Sagild
    e. Genvalg a Catharina Stackelberg-Hammarén
    f.  Genvalg af Heidi Kleinbach-Sauter 
8. Genvalg af statsautoriseret revisor KPMG P/S
9. Eventuelt

Venligst se indkaldelsen til den ordinære generalforsamling og øvrige relaterede dokumenter nedenfor.