Dato Titel og resumé
Administrer resumé Ny CEO i Royal Unibrew
Selskabsmeddelelse nr. 28/2020 –  25. august 2020 Lars Jensen (46) og nuværende COO i Royal Unibrew udnævnes til ny CEO per 1. september 2020 og efterfølger dermed Hans Savonije, som i marts meddelte, at han gerne ville stoppe som CEO for fremover at prioritere andre opgaver.
Administrer resumé Opdateret 2020 outlook for Royal Unibrew
SELSKABSMEDDELELSE NR. 26/2020 –  16. JUNI 2020 Den 19. marts 2020 suspenderede Royal Unibrew guidance for året 2020 grundet usikkerheden i forbindelse med Covid-19, og suspenderingen blev genbekræftet den 28. april 2020. De restriktioner, som blev pålagt vores forbrugere og kunder, er gradvist
Administrer resumé Aktiekapital og stemmerettigheder
SELSKABSMEDDELELSE NR. 25/2020 –  19. MAJ 2020 Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 23/2020 og 24/2020 af 15. maj 2020 skal Royal Unibrew A/S i henhold til § 32 i bekendtgørelse af lov om kapitalmarkeder senest ved udgangen af hver kalendermåned, hvori der er sket ændringer i selskabets
Administrer resumé Korrektion af selskabsmeddelelse nr. 23/2020
SELSKABSMEDDELELSE NR. 24/2020 – 15. MAJ 2020 I relation til den engelske version af selskabsmeddelelse nr. 23/2020 af 15. maj 2020 er følgende korrektion foretaget: Kapitalnedsættelsen er i dag blevet gennemført og registreret i Erhvervsstyrelsen. Efter kapitalnedsættelsen udgør selskabets
Administrer resumé Gennemførelse af nedsættelse af aktiekapital
SELSKABSMEDDELELSE NR. 23/2020 –  15. MAJ 2020 På den ordinære generalforsamling i Royal Unibrew A/S den 15. april 2020 blev der efter bestyrelsens forslag truffet beslutning om at nedsætte selskabets aktiekapital med nominelt DKK 1.500.000 fra nominelt DKK 100.200.000 til DKK 98.700.000 ved
Administrer resumé Ordinær generalforsamling 2020
SELSKABSMEDDELELSE NR. 21/2020 – 15. APRIL 2020 Royal Unibrew A/S afholdt onsdag, den 15. april 2020, kl. 17.00 ordinær generalforsamling hos Royal Unibrew A/S, Faxe Allé 1, 4640 Faxe. 1.         Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år             Bestyrelsens beretning blev taget til
Administrer resumé Offentliggørelse af transaktioner med Royal Unibrew-aktien gennemført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til dem
SELSKABSMEDDELELSE NR 20/2020 – 7. APRIL 2020 I henhold til artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug har Royal Unibrew A/S modtaget meddelelse om nedenstående transaktion med aktier i Royal Unibrew A/S gennemført af personer med ledelsesansvar i
Administrer resumé Offentliggørelse af transaktioner med Royal Unibrew-aktien gennemført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til dem
SELSKABSMEDDELELSE NR 19/2020 – 26. MARTS 2020 I henhold til artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug har Royal Unibrew A/S modtaget meddelelse om nedenstående transaktion med aktier i Royal Unibrew A/S gennemført af personer med ledelsesansvar i
Administrer resumé Offentliggørelse af transaktioner med Royal Unibrew-aktien gennemført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til dem
SELSKABSMEDDELELSE NR 18/2020 – 24. MARTS 2020 I henhold til artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug har Royal Unibrew A/S modtaget meddelelse om nedenstående transaktion med aktier i Royal Unibrew A/S gennemført af personer med ledelsesansvar i
Administrer resumé Offentliggørelse af transaktioner med Royal Unibrew-aktien gennemført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til dem
SELSKABSMEDDELELSE NR 17/2020 – 24. marts 2020 I henhold til artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug har Royal Unibrew A/S modtaget meddelelse om nedenstående transaktion med aktier i Royal Unibrew A/S gennemført af personer med ledelsesansvar i
Administrer resumé Indkaldelse til ordinær generalforsamling
SELSKABSMEDDELELSE NR. 16/2020 – 24. MARTS 2020 Til aktionærerne i Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41 95 67 12 Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling 2020 Onsdag, den 15. april 2020, kl. 17.00 hos Royal Unibrew A/S, Faxe Allé 1, 4640 Faxe (parkering:
Administrer resumé Offentliggørelse af transaktioner med Royal Unibrew-aktien gennemført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til dem (oversættelse fra engelsk version)
COMPANY ANNOUNCEMENT NO 15/2020 – 23 MARCH 2020 Pursuant to article 19 of regulation (EU) no. 596/2014 of the European Parliament and of the Council on market abuse Royal Unibrew A/S has received notification of the below transactions related to shares in Royal Unibrew A/S made by persons
Administrer resumé Offentliggørelse af transaktioner med Royal Unibrew-aktien gennemført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til dem (oversættelse fra engelsk version)
COMPANY ANNOUNCEMENT 14/2020 – 23 MARCH 2020 Pursuant to article 19 of regulation (EU) no. 596/2014 of the European Parliament and of the Council on market abuse Royal Unibrew A/S has received notification of the below transactions related to shares in Royal Unibrew A/S made by persons discharging
Administrer resumé Offentliggørelse af transaktioner med Royal Unibrew-aktien gennemført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til dem (oversættelse fra engelsk version)
COMPANY ANNOUNCEMENT NO 13/2020 – 23 MARCH 2020 Pursuant to article 19 of regulation (EU) no. 596/2014 of the European Parliament and of the Council on market abuse Royal Unibrew A/S has received notification of the below transactions related to shares in Royal Unibrew A/S made by persons
Administrer resumé Offentliggørelse af transaktioner med Royal Unibrew-aktien gennemført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til dem (oversættelse fra engelsk version)
COMPANY ANNOUNCEMENT NO 12/2020 – 20 MARCH 2020 Pursuant to article 19 of regulation (EU) no. 596/2014 of the European Parliament and of the Council on market abuse Royal Unibrew A/S has received notification of the below transactions related to shares in Royal Unibrew A/S made by persons