Aktiekapital og stemmerettigheder

May 19, 2020 at 11:05 AM CEST

SELSKABSMEDDELELSE NR. 25/2020 –  19. MAJ 2020

Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 23/2020 og 24/2020 af 15. maj 2020 skal Royal Unibrew A/S i henhold til § 32 i bekendtgørelse af lov om kapitalmarkeder senest ved udgangen af hver kalendermåned, hvori der er sket ændringer i selskabets aktiekapital eller stemmerettigheder, oplyse selskabets samlede aktiekapital og antal stemmerettigheder.

Den på generalforsamlingen den 15. april 2020 besluttede kapitalnedsættelse blev gennemført og registreret i Erhvervsstyrelsens IT-system den 15. maj 2020.

Royal Unibrew A/S’ samlede aktiekapital pr. 19. maj 2020 udgør nominelt DKK 98.700.000 fordelt på aktier af nominelt DKK 2. Det samlede antal stemmerettigheder pr. 19. maj 2020 udgør 49.350.000.

Yderligere oplysninger vedr. denne meddelelse:
CFO Lars Vestergaard, tlf. (+45) 30 93 18 08
www.royalunibrew.com

                                                              

Vedhæftet fil