Incitamentsprogram for direktionen i Royal Unibrew

March 3, 2021 at 8:01 PM CET

SELSKABSMEDDELELSE NR. 8/2021 – 3. MARTS 2021

Aktiebaseret bonus program for Royal Unibrew’s direktion

Royal Unibrew A/S’ bestyrelse har i dag bevilliget betingede aktier til Royal Unibrew A/S’ direktion som en del af direktionens langsigtede bonus program i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik godkendt på selskabets generalforsamling den 15. april 2020.

En betinget aktie giver ret til vederlagsfrit at modtage én Royal Unibrew A/S aktie á nomielt DKK 2.

Programmet løber over 3 år og er betinget af opfyldelse af 4 ambitiøse mål. Målene er baseret på:

  • Organisk EBIT vækst frem til 2023
  • Akkumuleret frit cash flow for årene 2021 til 2023
  • CSR præstation i forhold til peer group
  • Udvikling i aktiekurs til årsskiftet 2023

Den teoretiske fair markedsværdi af programmet er DKK 7,4 millioner. Værdien er udregnet ved hjælp af den historiske udvikling og forudsætninger vedrørende markedsudviklingen til brug for forudsigelse af de enkelte KPI’er i forskellige scenarier. Værdien er beregnet som den gennemsnitlige forventede uddeling ganget med markedsværdien for det totale antal akier.

Det aktiebaserede program består af 19.081 aktier baseret på Royal Unibrew A/S’ aktiekurs ved markedsluk 1. marts 2021. Det endelige antal af aktier vil blive justeret for at afspejle Royal Unibrew A/S’ aktiekurs ved markedsluk 5 dage efter offentliggørelse af årsrapporten for 2020.

Værdien af incitamentsprogrammet amortiseres over perioden 2021-2023. Aktierne er afdækket i Royal Unibrew’s beholdning af egne aktier.

Formålet med programmet er at fastholde nøglemedarbejdere og at tilpasse interesser med aktionærerne.

Venlig hilsen
Royal Unibrew A/S

Walther Thygesen
Bestyrelsesformand

Forespørgler vedrørende denne selskabsmeddelelse rettes til:
Louise Kapel,  tlf (+45) 56 77 15 00 
www.royalunibrew.com

 

Vedhæftet fil