Opdateret 2020 outlook for Royal Unibrew

June 16, 2020 at 8:16 PM CEST

SELSKABSMEDDELELSE NR. 26/2020 –  16. JUNI 2020

Den 19. marts 2020 suspenderede Royal Unibrew guidance for året 2020 grundet usikkerheden i forbindelse med Covid-19, og suspenderingen blev genbekræftet den 28. april 2020. De restriktioner, som blev pålagt vores forbrugere og kunder, er gradvist blevet lettet, og de fleste af vores salgskanaler er åbnet igen. Som følge af den øgede visibilitet og sikkerhed i tallene opdaterer vi vores guidance for 2020.

Outlook 2020 og nøgleforudsætninger:
Den finansielle guidance for 2020:

 • EBIT forventes nu at ligge mellem DKK 1.250-1.375 millioner (i seneste guidance for 2020 meddelt i Selskabsmeddelelse nr. 2 af 10. marts 2020 var  EBIT på niveau med 2019 (DKK 1.469 milloner)).

Guidance for 2020 er baseret på forudsætningerne for hele året offentliggjort i outlook for 2020 i Årsrapporten for 2019 - nu suppleret med følgende forudsætninger:

 • Ingen anden bølge af Covid-19, men en langsom og gradvis genåbning i løbet af 2020
 • En gradvis normalisering af On-Trade i resten af 2020, dog ikke på samme niveau som sidste år i resten af 2020. Nordeuropa forventes at åbne hurtigere end Central- og Sydeuropa.
 • Pris/produktmiks i Off-Trade vil generelt være på niveau med sidste år, da vi går ud fra, at on-the-go forbruget vil nærme sig niveauet før nedlukning
 • Væsentlig lavere faste omkostninger og lavere salgs- og marketingomkostninger, dog under forudsætning af, at vi generelt bevarer vores marketing ”share of voice”
 • Et normalt sommervejr svarende til 2019, hvor det forventes, at flere vil tilbringe ferien i deres hjemland og dermed bidrage til vores salg

Usikkerheden er højere end normalt og i særlig grad forudsætningerne relateret til On-Trade.

Nuværende salg:
Efter offentliggørelsen af Delårsrapport for Q1 2020 har salget været som følger:

 • Størstedelen af salget til On-Trade var lukket i de fleste markeder i april. Derudover var Convenience i høj grad negativt påvirket, da forbrugere i en vis udstrækning er blevet hjemme. I supermarkederne har volumen været på niveau med sidste år, men forbrugerne har købt produkter i større forpakninger, hvilket har ført til negativ indvirkning på pris-/produktmiks
 • I slutningen af maj genåbnede dele af On-Trade på vores kernemarkeder med restriktioner som eksempelvis afstand og åbningstider. De fleste On-Trade steder åbnede, men visse dele af On-Trade er forblevet lukket, herunder nattelivet og musikfestivaller. On-Trade er derfor ikke tilbage på normalt niveau. Salget til Off-Trade blev imidlertid bedre i maj grundet et mere positivt indkøbsmønster
 • Juni har haft en god start med rimeligt vejr på vores kernemarkeder, lange weekender og helligdage. Juni forventes at blive bedre end maj

Handlingsplan:
Som følge af Covid-19 pandemien og for at maksimere vores fleksibilitet er der igangsat en række initiativer:

 • Omfattende procedurer for at sikre vores medarbejdere
 • Optimering af vores diskretionære udgifter
 • Stærkt fokus på tilpasning af vores organisation i forhold til skiftende efterspørgsel
 • Ekstra assistance til vores kunder
 • Intensiveret produktionsplanlægning som følge af uforudsigeligt produktmiks
 • Fokus på det frie cash-flow og driftskapital
 • En vurdering af eventuel diskretionær udbytte betaling vil blive foretaget senere på året

Som altid har vores dedikerede medarbejdere bakket op og været yderst fleksible for at yde den bedste service over for vores forbrugere og kunder.

Det er vores ambition at træffe de rigtige kommercielle beslutninger for resten af et vanskeligt år for at sikre vores indtjeningsevne, og at Royal Unibrew forbliver en stærk virksomhed med en solid cashflow.

Yderligere oplysninger vedr. denne meddelelse:
CFO Lars Vestergaard, tlf. (+45) 30 93 18 08
www.royalunibrew.com


 

Vedhæftet fil