Aktietilbagekøbsprogram

December 19, 2016 at 4:06 PM EST
Supporting Materials:
 

 

 

Selskabsmeddelelse nr.  69/2016 — 19. december 2016

   

Den 2. marts 2016 igangsatte Royal Unibrew det offentliggjorte aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 10/2016 af 1. marts 2016. Programmet udføres på uændrede vilkår, men fra 3. juli 2016 i henhold til art. 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug — MAR) og delegeret lovgivning under MAR. Aktietilbagekøbsprogrammet forventes at blive gennemført i perioden fra 2. marts 2016 og frem til 28. februar 2017. Det samlede aktietilbagekøbsprogram i perioden vil maksimalt andrage en kursværdi på DKK 450 mio.


Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

   

  Antal
aktier
Gns.
købspris
Værdien af programmet i DKK
I alt, seneste meddelelse 1.230.735 300,36 369.658.623,08
12. december 2016 2.000 257,04 514.089,60
13. december 2016 4.264 261,48 1.114.940,49
14. december 2016 2.869 263,05 754.681,56
15. december 2016 3.398 267,73 909.742,46
16. december 2016 6.842 269,39 1.843.185,54
Total under aktietilbagekøbsprogrammet 1.250.108 299,81 374.795.262,72

  
Efter ovennævnte transaktioner ejer Royal Unibrew 1.561.949 egne aktier svarende til 2.9 % af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 54.100.000, inklusive egne aktier.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til undertegnede på tlf. 56 77 15 05.

Med venlig hilsen

Royal Unibrew A/S

Lars Jensen

CFO

Bilag